Home

Welkom in de donuteconomie.

Kate Raworth schept een nieuwe visie op onze samenleving, waarin de economie een middel en geen doel is. Is de economie er voor ons of zijn wij er voor de economie. In deze visie nemen we o.a. afscheid van het GDP als heilige graal. Ze schetst in haar boek de donuteconomie een nieuwe visie op onze economie en onze samenleving.

Barry Schwartz noemt dit in zijn TED Talk: idee technologie. Kort gezegd gaat idee technologie over foutieve theorieën die ondanks hun tekortkomingen blijven bestaan. Een voorbeeld daarvan is het idee dat mensen geprikkeld dienen te worden en dat ze lui zijn. Helaas houden we te lang vast aan deze verouderde ideeën.

En maar al te vaak blijken deze opvattingen averechtse gevolgen te hebben. Zo bestaat er de kans dat marktdenken ervoor zorgt dat intrinsieke waarde afnemen of zelfs verdwijnen. Dit noemt men het crowding out effect.“Perhaps what they uncovered was the role that money can play in eroding social norms…by reclacing them with market norms” (Raworth).

En nu komt het goede nieuws: het voordeel van deze technologie is dat het vrijwel gratis en overal toe te passen is. Het vraagt alleen om een andere manier van denken…Wil je meer weten over hoe jij of jouw organisatie hier aan kan bijdrage, neem dan contact op met Louis Goulmy.

Logo Louis Goulmy