Welkom in de donuteconomie. Kate Raworth schept een nieuwe visie op onze samenleving, waarin de economie een middel en geen doel is. Is de economie er voor ons of zijn wij er voor de economie. In deze visie nemen we o.a. afscheid van het GDP als heilige graal. Het is tijd voor het post kapitalisme.

Barry Schwartz noemt oude en nieuwe ideeën in zijn TED Talk: idee technologie. Kort gezegd gaat idee technologie over foutieve theorieën die ondanks hun tekortkomingen blijven bestaan.Een voorbeeld daarvan is het idee dat mensen geprikkeld dienen te worden en dat de mens lui is. Helaas houden we te lang vast aan deze verouderde ideeën.

Echter.. het voordeel van deze technologie is dat het vrijwel gratis en overal toe te passen is. Het vraagt alleen om een andere manier van denken…Maar al te vaak blijken verkeerde aanname en opvattingen averechtse gevolgen te hebben. Zo bestaat er de kans dat marktdenken ervoor zorgt dat intrinsieke waarden afnemen of zelfs verdwijnen.

Een bekend voorbeeld is het motiveren van mensen met geld, maar werkt dat instrument dan ook? Nee! “Perhaps what they uncovered was the role that money can play in eroding social norms…by reclacing them with market norms” (Raworth). Dit effect heet het crowding out effect.

Wil je meer weten over hoe jij of jouw organisatie hier aan kan bijdrage, neem dan contact op met Louis Goulmy.