Louis Goulmy

Welkom in de donuteconomie. Laten we daar mee beginnen.

Louis Goulmy is in 2015 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft daar zowel de bachelor bedrijfs-economie als de specialisatie, de master, economie, accountancy and control gevolgd. Met zijn masterscriptie heeft hij aandacht besteed aan de Nederlandse politie en was benieuwd naar het effect van management control op de motivatie van de mensen binnen de organisatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot controlandmotivate.nl. Op deze website schrijft hij over organiseren, professionele ruimte en over motivatie.

Na het lezen van het boek: de donuteconomie van Kate Raworth bleek het raakvlakken te hebben met de manier waarop onze samenleving is vormgegeven. Vanuit deze interesse is de website louisgoulmy.nl ontstaan en beschouwt hij zich gekscherend als een van de 21ste eeuwse economen waar Kate Raworth het over heeft. Het feit dat hij nu in 3e persoonsvorm praat is daarom niet minder ongemakkelijk.

We kunnen ons anders organiseren en we kunnen handen en voeten geven aan de denkrichting die Kate Raworth schets. Zij is overigens niet de bedenker van deze theorieën maar ze weet het in haar boek de Donuteconomie helder en eenvoudig uit te leggen zonder economentaal te gebruiken.

Op deze website zullen daarom meer voorbeelden genoemd worden die jij kan gebruiken bij de verandering naar de donuteconomie. Wil je meer weten over deze manier van denken, neem dan contact op met Louis Goulmy via donut@louisgoulmy.nl